PROGRAM VELETRHU ŠKOLA DĚČÍN 2018

 

Slavnostní zahájení za účasti vystavovatelů:

18. 10. 2018    od 8:30 hod

 

 

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2018 slavnostně zahájí pěvecký sbor Gymnázia Děčín. 


 

Pro veřejnost je veletrh otevřen:

18. 10. 2018     9:00 - 18:00 hod

 

 

 

 

Doprovodný program: